EN Üye Girişi

İngilizce Kelimeleri Öğren

Kelimeler İçin Seviye Seçin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Seviye 6 Kelimeler
(Rastgele 5 Kelime)
İngilizce Kelime Türkçe Anlamı
( Görmek İçin Tıklayın )
File (fayl)
In Order To (in ordır to)
Afraid (efreid)
Identical (aydentikl)
Creature (kriiçır)
Kelimeleri Değiştir